Oficiálne stránky obce Lipovec
v Gemeri

TOPlist

Obec LipovecLipovec
1413 - 2015

Informácia
Podľa paragrafu82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny zverejňuje obec Lipovec informáciu, že začína správne konanie 23.9.2014. Ide o výsek náletových drevín a krov v k.ú. Lipovec na parcelách: 415, 280, 867, 912, 1065, 1127, 1172, 1316, 1325, 1356, 1475, 1505, 1525, 1292/1, 1347/1, 1596/1, 739/1, 874/1, 874/2. Potvrdenie záujmu byť účastníkom tohoto konania je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Lipovec, alebo elektronicky na e-mail: starosta@obeclipovec.sk , v lehote 7 dní od zverejnenia informácie. Zverejnené 01.10.2014

RRA

Odkaz na online register účtovných dokladov obce:
buttonKontakty:

sídlo: Obecný úrad
adresa: Lipovec 980 23

email:starosta@obeclipovec.sk
Mob.: +421 915 818 861

Úradné hodiny Ocú:
Pondelok: 8:OO-13:00
Utorok: 8:OO-13:00


* v prípade našej neprítomnosti na úrade, prosíme kontaktujte starostu obce telefonicky
(Kontakty-mobil)€ Sponzori € 2015


Ak by ste mali záujem sponzorovať obec Lipovec v roku 2015, poprosíme o tel. kontakt.

KEYORDnet © 2010

Copyright © 2010 obecLipovec.sk